Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika i/lub Parafię Chrystusa Króla, ul. Tucholska 1, 86-105 Świecie.I. Definicje

Administrator - oznacza Parafię Chrystusa Króla z kościołem przy ul. Tucholskiej 1, 86-105 Świecie, działający na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 Nr 29 poz. 154, z późniejszymi zmianami) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, REGON 040113931, NIP 559-144-64-91, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.


 1) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
 na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


 2) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług
 drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


 3) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem
 strony internetowej Serwisu.


 4) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
 działający w domenie www.parafia-przechowo.pl


 5) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


 6) Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone
 usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą
 nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
 niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
 oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie
 każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą,
 czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia
 sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
 poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
 ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
 ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
 jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.
 W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
 natury wymagają plików cookies.III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 a) Konfiguracji serwisu
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
 internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
 korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
 parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
 do jego indywidualnych potrzeb;

 c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
 korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
 [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

 b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com
 [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
 określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
 przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
 w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
 internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
 oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
 internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
 na stronie internetowej Serwisu.OŚWIADCZENIE
Pliki Cookies mogą nie być wykorzystane w całości lub częściowo, w ramach niniejszej Polityki Prywatności. Zasady regulują sposób ingerencji plików Cookie w system Użytkownika i są one indywidualne dla każdego z Użytkowników.